ESCOLTA'M


L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal de l’alumne/a i a la seva orientació, per tal d’aconseguir un millor creixement personal i social d’aquest o aquesta; a més de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup – classe i a la implicació de l’alumnat a l’escola. Per dur-ho a terme es realitza a l’escola el Projecte Escolta’m de tutoria personalitzada.

Es realitzen sessions de tutoria en petit grup per fomentar la vinculació educativa positiva entre el tutor/a i l’alumne/a, i proporcionar a tot l’alumnat factors que els reconeguin i els acompanyin en el seu creixement i els ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.

 

El projecte Escolta’m es basa en una tutoria personalitzada centrada en el reconeixement de l’altre i complementa els treballs que s’estan fent al centre: el pla d’acció tutorial i el pla de convivència.