LECTURA

Llegir i Saber per Aprendre: L’alumnat de Cicle Mitjà i Superior realitza  aquesta proposta didàctica elaborada i per l’equip docent dels dos cicles coordinats per l’Assessora LIC del Servei Educatiu de Ciutat Vella i la Coordinadora LIC de l’escola.

 

El projecte pretén la millora de la competència dels i les alumnes per a enfrontar-se de manera autònoma als extos pedagògics, desenvolupant les habilitats cognitivo-lingüístiques necessàries per convertir la informació en coneixement, emprant metodologies de grups cooperatius.

 


Impuls de la lectura: Els i les alumnes han de desenvolupar l’hàbit lector i escriptor, han de descobrir el plaer per la lectura, identificar estètiques i recursos, i apreciar textos literaris de gèneres diversos (poètic, narratiu i teatral), i també d’altres formes estètiques de la cultura que ens envolta de tipus tradicional com cançons, refranys, dites i frases fetes, endevinalles, rodolins; per tal d’estimular  la seva creativitat i el seu sentit crític.

Tot l’alumnat de primària realitza mitja hora diària de lectura en les tres llengües (català, castellà i anglès) per tal de potenciar i impulsar la lectura a l’escola.

 

 


Club de lectura: Sis alumnes de Cicle Superior participen en l’activitat del Club de lectura que organitza la Biblioteca. Els i les alumnes assisteixen a diverses sessions realitzades al centre i a la biblioteca on duen a terme un taller sobre la lectura d’un llibre comú. L’activitat està a càrrec de monitors/es de la biblioteca Sant Pau i Santa Creu.