PROJECTES INTERNIVELLS

L’alumnat de cada cicle realitza cada curs escolar un projecte interdisciplinari amb els seus companys i companyes de cicle. Mitjançant aquesta metodologia els nens i nenes extreuen dades a partir de l’observació directa i indirecta, treballen de manera cooperativa per aconseguir uns objectius comuns i es responsabilitzen d’unes tasques concretes. S’enriqueix i s’estimula el treball, ja que es parteix d’allò que volen aprendre els propis alumnes, fet que possibilita una major motivació i predisposició per descobrir coneixements nous i ampliar el que ja tenen, sempre a través del treball en equip.