TEXT ESCRIT

Per tal d’adquirir la competència escrita és important potenciar totes les seves dimensions, receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, afavorint un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç per part de l’alumne. Es pretén  motivar perquè els i les alumnes descobreixin en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si mateix o a si mateixa i a les altres persones, i també els fenòmens del món; a més de veure-ho com una font de descoberta i de plaer personal.

 

Aquesta proposta didáctica es duu a terme a l’escola des de P4 a 6è una hora setmanalment.