Les crispetes del circ de P5

Racons de llenguatge

Racons de mates

Psicomotricitat. Projecte circ: coordinació

Psicomotricitat. Projecte circ: equilibri

Psicomotricitat. Projecte circ: creativitat

Psicomotricitat. Projecte circ: flexibilitat

Psicomotricitat. Projecte circ: treball en equip

Psicomotricitat. Projecte circ: imaginació

Psicomotricitat. Projecte circ: salts