ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

Tècnica d’Educació Infantil

Olga Gutiérrez Lera

Administrativa

Núria González Sans

Conserge

Sonia Alves Aller

Psicopedagog

Albert Míguez

Serveis Socials

Sandra Soriano

Vetlladors

Luis Miguel Izquierdo Mondejar

Servei de Neteja

Pilar Paricio López

Clara Lucrecia Tanquino

Servei de Menjador

Ana Isabel Prieto Molina

Silvia Gómez Gallardo

Yasmina Holguin Montserrat

Raquel Torres Cortés

 

CONSELL ESCOLAR

Representants de l’Equip Directiu

Glòria Bertran Marimon

Leticia López Aira

Imma Garrabou Sangrà

Representants docents

Neus Abayà Palau

Eva Bessa Cruz

Jordi Espín Gallardo

Representants de l’AMPA

Mª Ángeles Ruiz

Representants de famílies

Aida Arellano Rojas

Representants del PAS

Olga Gutiérrez Lera

Representants de l’Ajuntament

Natàlia Sagarra

 

AMPA

Presidenta

Mª Ángeles Ruiz

Representants

Aida Arellano Rojas