EQUIPAMENTS

  • Nou Aules de tutories amb PDI
  • Aula de Science
  • Aula d'Art
  • Dues aules Tac
  • English Classroom
  • Espai de Conversa
  • Espai de Joc Simbòlic
  • Aula Polivalent: música i gimnàs
  • Menjador
  • Patis: sensorial, simbòlic i esportiu