EQUIP DE MESTRES

Directora: Leticia Lòpez

Cap d'Estudis: Josep Macarrón

Secretària: Soraya Delgado


EDUCACIÓ INFANTIL


I3: Arantxa Blàzquez

TEIS: Ana Olmedilla i Andrés Robles

I4: Laia Batlles i Laura Lòpez

I5: Marta Sastre i Laura Molina

CICLE INICIAL

1r: Gabi Castellví i Mercè Puiderrajols

2n: Eva Bessa i Dolors Rosas

CICLE MITJÀ

3r: Jordi Espín i Cèlia Colomer

4t: Ana Valls i Soraya Delgado

CICLE SUPERIOR

5è: Neus Abayà i Josep Macarrón

6è: Óscar Serrano i Raquel Solís

Especialistes

English: Laura Lòpez (EI), Ana Calvo i Dolors Rosas (CI, CM i CS)

Pedagogia Terapèutica: Jordi Joan Doladé

Educació Física: Ana Valls, Josep Macarrón

Música: Cèlia Colomer i Neus Abayà

Religió/Valors: Diana Rodríguez

Vetlladora: Andrea Roca