INFORMACIÓ PROCÉS PREINSCRIPCIÓ

LLISTA D'ALUMNAT ASSIGNAT

LLISTA D'ALUMNAT EN LLISTA D'ESPERA

LLISTA D'ALUMNAT PREINSCRIT

LLISTA DE SOL.LICITUDS PROVISIONAL